Dead Ghost

Dead Ghost

Mestre del Temps
May 6, 2022
313
Realistic (I'm thoughtful and reflective and don't like to be honest with myself, I don't need this right now, but it is what it is, a realistic and unpleasant view of my situation).
//
Realista (estic pensatiu i reflexiu i no m'agrada ser sincer amb mi, no necessito pas això ara, però és el que hi ha, una visió realista i desagradable de la meva situació).